Hartritmestoornissen door ziekte van Lyme

Snelle herkenning cruciaal bij hartritmestoornissen door ziekte van Lyme

Door de toename van het aantal mensen met de ziekte van Lyme, neemt ook de kans op hartritmestoornissen als gevolg van deze ziekte toe. Na een peiling van het RIVM onder huisartsen komen hartritmestoornissen als gevolg van de ziekte van Lyme bij ongeveer 10 patiënten per jaar voor. Het is cruciaal dat dit snel herkend wordt door de behandelend artsen om te voorkomen dat de hartritmestoornissen verergeren of levensbedreigend worden. Op deze wijze kunnen zware medische ingrepen worden voorkomen.

Toename kans op hartklachten door ziekte van Lyme

Het aantal mensen met de ziekte van Lyme is de afgelopen 20 jaar in Nederland verviervoudigd tot 25.000 per jaar. Bij tijdige behandeling verdwijnt de kenmerkende rode ring of vlek op de huid na een tekenbeet. In het geval dat de Borrelia bacterie zich echter verder verspreid door het lichaam zijn de gevolgen ernstiger. Zo kunnen er klachten ontstaan aan huid, gewrichten of zenuwstelsel. Ook kunnen dan hartritmestoornissen ontstaan.

Snel herkennen belangrijk

Hartklachten komen helaas vaak voor. Voor artsen is het daarom lastig om zeldzame gevallen van ritmestoornissen door de ziekte van Lyme te herkennen. Vroegtijdige herkenning voorkomt dat de hartritmestoornissen ernstiger vormen aannemen. Zo kan ook worden voorkomen dat het noodzakelijk is dat er een pacemaker wordt geplaatst.

Onderzoek naar oorzaak ernstige vormen van Lyme

Op dit moment onderzoekt het RIVM in samenwerking met diverse Lyme-centra  waarom sommige mensen wel ernstige klachten krijgen door Lyme en andere niet. Zo wordt onderzocht of een ernstig beloop van de ziekte, waaronder hartritmestoornissen, verklaard wordt door kenmerken van het immuunsysteem of dat dit komt door de Lyme bacterie.