Symptomen Lyme

Het stellen van de diagnose van de ziekte van Lyme kan problemen opleveren, doordat de symptomen van de ziekte van Lyme vaak gelijk zijn aan de symptomen van andere (infectie)ziekten. Een symptoom dat kenmerkend is voor de diagnose van de ziekte van Lyme is de ontwikkeling van een ovale of ringvormige uitslag rond de plek van de tekenbeet, het zogenaamde Erythema Migrans (of EM). Vaak is dit de eerste uiting van vroege Lymeziekte als gevolg van een infectie met de Borrelia-bacterie. Wanneer deze uitslag wordt vastgesteld, dient men zo snel mogelijk behandeld te worden met antibiotica.

ziekte-van-lyme-huiduitslag-ringIn het begin van de ziekte van Lyme kunnen een groot aantal symptomen voorkomen, maar dit is per patiënt verschillend. De aandoening kan een divers en grillig beloop hebben: symptomen kunnen snel wisselen, soms zelfs binnen een paar uur en bepaalde verschijnselen kunnen bij de één sterk op de voorgrond treden en bij de ander zo zo minimaal zijn dat ze niet worden opgemerkt . De symptomen kunnen tegelijkertijd met maar ook zonder de huiduitslag verschijnen. Het ziektebeeld lijkt vaak op een soort griep of verkoudheid met hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, tintelingen of plaatselijk doof gevoel en/of algehele vermoeidheid met of zonder koorts. In een groot deel van de gevallen nemen deze symptomen ook zonder behandeling weer af, maar dit wil niet zeggen dat de bacterie ook daadwerkelijk weg is.

De ontwikkeling van de Borrelia infectie kunnen we grofweg in in drie stadia indelen:

 1. Lokale huidinfectie; erythema migrans (= vroege gelokaliseerde Lymeziekte)
 2. Vroege gedissemineerde (uitgezaaide) infectie (= vroege gedissemineerde Lymeziekte)
 3. Chronische Lyme-borreliose (late gedissemineerde Lymeziekte)

Vroege gelokaliseerde Lymeziekte (stadium 1) is over het algemeen goed te onderscheiden van de andere 2 stadia. Er bestaat echter een grote mate van overlap van verschijnselen tussen  stadium 2 en 3 van gedissemineerde Lymeziekte. Daarom is het onderscheid tussen deze stadia enigszins arbitrair. Daarom is het makkelijker om alleen te spreken over de vroege Lymeziekte en chronische Lymeziekte.

Symptomen die kunnen voorkomen bij Vroege Lymeziekte:

 • Huiduitslag: Erytema migrans (EM)
 • Huidafwijking: Borrelia lymfocytoom
 • Grieperig, koortsig gevoel en spierpijnen

Symptomen die kunnen voorkomen bij Chronische Lymeziekte:

 • Ernstige vermoeidheid
 • Spierpijn
 • Pijnlijke pezen of spieraanhechtingen
 • Hoofdijn
 • Gewrichtspijn (lyme-artritis)
 • Ringvormige, streepvormige rode huiduitslag (erythema migrans)
 • Lokale paars-rode verkleuring van de huid (Acrodermatitis chronica atrophicans)
 • Stijfheid van gewrichten
 • Grieperig gevoel
 • Wisselend koorts of temperatuursverhoging
 • Overmatige transpiratie, nachtelijke zweetaanvallen
 • Gezwollen lymfeklieren (hals, oksels, liezen)
 • Frequent infecties (voorhoofds/bijholte ontsteking, luchtweginfecties)
 • Hartritmestoornissen
 • Verminderde eetlust
 • Buikpijn
 • Misselijkheid
 • Overgeven
 • Aangezichtsverlamming (fascialisparese)
 • Dubbel zien
 • Moeite met scherp zien
 • Oorsuizen, zoemen of fluiten in het oor
 • Duizeligheid
 • Evenwichtsstoornissen
 • Tintelingen/prikkelingen,
 • Lokaal doof gevoel/veranderd gevoel in de huid
 • Stekende/brandende pijn in de huid
 • Vergeetachtigheid
 • spiertrekkingen
 • spierkrampen
 • concentratiestoornissen
 • Oriëntatieproblemen (weg kwijt raken, verdwalen)
 • Woordvindingsproblemen,
 • Moeite met spreken (articulatiestoornissen, stotteren
 • moeite om nieuwe informatie te begrijpen, moeite met leren/studeren
 • Slaapstoornissen
 • Overgevoelig voor prikkels uit de omgeving zoals licht, geluid en geuren
 • Wisselende stemming
 • Prikkelbaarheid
 • Somberheid/ depressiviteit
 • Mentale verwarring